Menu
Rehabilitační ústav Kladruby
Rehabilitační ústavKladruby

Cíle 2021

Cíle 2021

Motto:  Naším cílem je pomáhat, Vaším bojovat.

Vize :

 • ekonomicky zdatní
 • odborně výjimeční
 • v systému zdravotní péče neopominutelní

 

Poslání : Poskytovat rehabilitační a sociální služby tak, aby naši pacienti dosáhli co největší nezávislosti a soběstačnosti a osvojili si zdravý životní styl.

 

Naše hodnoty :

 • bezpečnost pacienta
 • respekt k právům pacienta
 • týmová práce

 

Vyhodnocení - Cíle směřující ke zlepšení péče o pacienty (do 31.12.2020

 1. Pokračování v projektu distanční terapie. Dopracování metodiky pro zařazení a poskytování VA-DT ve vlastním sociálním prostředí pacienta. V plánu je také zřízení ambulance pro poskytování fyzioterapeutické, ergoterapeutické, logopedické, psychologické a kognitivní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta. V průběhu  r.2020 byla dopracována metodika zařazení pacientů do VA-DT. Byly schváleny provozní řády ambulance VA-DT (KHS Stř. kraje) pro fyzioterapii, ergoterapii, logopedii a psychologií. Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdr. služeb těchto nových subjektů nebyla podána z důvodu nepříznivé epidemické situace COVID-19.
 2. Aplikace nového informačního systému (IS) zdr. zařízení – testování v ostrém provozu, spuštění. Testování proběhlo. Spuštění bylo odloženo v souvislosti s epidemickou situací COVID-19. Budou posouzeny další varianty a nabídky IS tak, aby mohl být z pověření MZČR realizován projekt eHealth, cílem kterého je vybudování národního konektoru umožňujícího výměnu zdr. dokumentace mezi členskými státy EU a zároveň požadavek EU na kompatibilní datový formát DASTA. K tomuto se ČR již v minulosti zavázala a RÚ Kladruby považuje za nutné tyto standardy komunikace zakomponovat do nového IS.
 3. Studie a projektová dokumentace nového křídla lůžkového budovy D. Studie zpracována. V r. 2021 proběhne příprava projektové dokumentace. 
 4. Národní akreditace (uspět při reakreditačním šetření SAK o.p.s.). Odloženo vzhledem k nepříznivé epidemické situaci COVID-19.
 5. Pozitivní ekonomické výsledky. Dosáhli jsme hospodářského výsledku 15.483.698,84 Kč.

 

 

Cíle směřující ke zlepšení péče o pacienty (do 31.12.2021)

 1. Pokračování v projektu distanční terapie. Od 01/2021 probíhá pilotní program s OZP. Příprava ambulance VA-DT. Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb těchto nových subjektů bude podána v r. 2021 (vzhledem k nepříznivé epidemické situaci COVID-19 nebylo možné uskutečnit v r. 2020).
 2. Výběr a implementace nového informačního systému zdravotnického zařízení.
 3. Projektová dokumentace nového křídla lůžkového budovy D. Proběhne výběrové řízení na projektovou dokumentaci, zhotovení projektové dokumentace a následné povolení stavby.
 4. Národní akreditace (uspět při reakreditačním šetření SAK o.p.s.). Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci COVID -19 odloženo z r. 2020 na r. 2021.
 5. Pozitivní ekonomické výsledky.

 

Vyhodnocení proběhne do 17.02.2022.


Kladruby 16.02.2021

 

Ing. Josef Hendrych, MBA, v.r.
ředitel RÚ Kladruby

Rehabilitační ústav Kladruby Naším cílem je pomáhat, vaším bojovat.
letecký pohled

Rehabilitační ústav Kladruby