Menu
Rehabilitační ústav Kladruby
Rehabilitační ústavKladruby

Vnitřní oznamovací systém (VOS)

Vnitřní oznamovací systém
OCHRANA OZNAMOVATELŮ

 

Ochrana oznamovatelů je v Rehabilitačním ústavu Kladruby zavedena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1973 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákona č. 171/2023 Sb. ze dne 2. června 2023 o ochraně oznamovatelů (dále jen „Směrnice“).
Na základě Směrnice byl zřízen vnitřní oznamovací systém („dále jen „VOS“), prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku či jinak porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:

 1. zaměstnání
 2. služba
 3. samostatná výdělečná činnost
 4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě
 5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. "volený orgán")
 6. správa svěřenského fondu
 7. dobrovolnická činnost
 8. odborná praxe, stáž, nebo
 9. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění

Oznamovatelem může být jen fyzická osoba, která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.
Oznamovatel má právo na ochranu podle Směrnice, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé), že tyto informace spadaly do oblasti Směrnice a současně podal-li oznamovatel oznámení prostřednictvím VOS, externího oznamovacího systému, uveřejněním či prostřednictvím jiného příslušného orgánu veřejné moci. Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).
Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat, jsou:

 1. zadávání veřejných zakázek;
 2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 4. bezpečnost dopravy;
 5. ochrana životního prostředí;
 6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 8. veřejné zdraví;
 9. ochrana spotřebitele a ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:
Mgr. Jan Lipenský, podnikový právník.

Možnosti podání oznámení prostřednictví VOS Rehabilitačního ústavu Kladruby, a to:

 • písemně na adresu RÚ Kladruby, Mgr. Jan Lipenský, Kladruby 30, 257 62 Kladruby u Vlašimi, na obálku prosím uveďte text: „Pouze k rukám příslušné osoby – NEOTVÍRAT !!!“
 • telefonicky: 317 881 207 (o telefonickém oznámení se pořizuje písemný záznam)
 • e-mail: whistleblowing@rehabilitace.cz
 • osobně: po předchozí domluvě, telefonicky nebo e-mailem, je možné sjednat termín osobní schůzky v RÚ Kladruby č.d. 09/A.

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.

 

O nás

Společenská rubrika

Virtuální prohlídka

Datum a čas

Dnes je středa, 4. 10. 2023, 6:30:43

Aktuální počasí

dnes, středa 4. 10. 2023
oblačno 18 °C 10 °C
čtvrtek 5. 10. zataženo 18/9 °C
pátek 6. 10. skoro jasno 18/8 °C
sobota 7. 10. zataženo 19/11 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Svátek

Svátek má František

Facebook

logo

Naši partneři

Škoda auto

Rehabilitační ústav Kladruby Naším cílem je pomáhat, vaším bojovat.
letecký pohled

Rehabilitační ústav Kladruby