Menu
Rehabilitační ústav Kladruby
Rehabilitační ústavKladruby

Rehabilitace - procedury

Fyzioterapie

Fyzioterapie je obor, který je jednou ze součástí komplexní rehabilitace, zabývající se především prevencí a léčbou poruch na pohybovém systému. Fyzioterapeut využívá především různé formy pohybové terapie a fyzikální terapie k tomu, aby spolu s pacientem dosáhli maximálního rozvoje poškozených pohybových funkcí.


Pohybová terapie

Jde o využití různých pohybových úkonů, pasivních nebo aktivních v různých pozicích těla pacienta, které jsou zaměřené buď pouze na určitou tělesnou oblast, nebo aktivující celé tělo. Používáme celou řadu specifických technik zaměřených na snížení bolesti, zvýšení omezeného kloubního rozsahu, posílení svalových skupin a zkvalitnění jejich vzájemného zapojení při složitějších pohybech, zlepšení krevní cirkulace v postižených tkáních a odtok přebytečných tkáňových tekutin, zlepšení elastických vlastností měkkých tkání, zlepšení chůze nebo celkové mobility apod.
Na procedury je třeba chodit vhodně oblečený (sportovní oblečení a obuv) a mít s sebou ručník, který si pacient dává pod hlavu a pod obnažené části těla.


Individuální terapie

Cvičební blok

Jedná se o individuální terapii s fyzioterapeutem probíhající nejčastěji na cvičebnách ve 2. patře budovy B. Během časové jednotky (standardně 30 minutové, u pacientů s výraznějším postižením až 60 minut) pracuje fyzioterapeut s pacientem na postupném zlepšování jednotlivých funkcí pohybového systému, včetně chůze. Terapeut využívá celou řadu technik a přístupů, které jsou zacílené na konkrétní problém pacienta.

Vojtova metoda

Jedná se o koncept, kdy pomocí specifických pozic těla a stimulací určitých tělesných zón dochází ke stimulaci mozkových center vedoucí k vybavení vrozených pohybových vzorů. Při jejich realizaci jsou postupně aktivovány příslušné svalové skupiny. Tuto proceduru nabízíme především pacientům s neurologickým postižením. Tato procedura nahrazuje cvičební blok, tzn., že v den, kdy probíhá Vojtova metoda, nemá pacient naplánován cvičební blok s fyzioterapeutem.

Plavání para
Jde o individuální pohybovou terapii ve vodě. Je určena výhradně pro těžce handicapované pacienty především s poškozením centrální nervové soustavy (míšní léze, poranění mozku…). Pacientovi se ve vodě věnuje jeden terapeut, se kterým provádí celou řadu pohybových úkonů. Ty mají za cíl jednak celkové uvolnění napětí (např. spasticity), postupné zvýšení kloubní hybnosti, zlepšení pohybové koordinace, zvýšení dechové kapacity, a to vše s cílem postupného dosažení samostatného pohybu ve vodě. Pacientům, kteří jsou schopni využívat jiné skupinové vodní procedury (skupinové cvičení v bazénu, plavání, zdravotní plavání), tuto proceduru neposkytujeme.

Posturografie
Jedná se o specifickou přístrojovou techniku, pomocí níž se diagnostikují nebo trénují tělesné systémy řídící stabilitu a rovnováhu těla. Tato procedura nahrazuje cvičební blok, tzn., že v den, kdy probíhá Vojtova metoda, nemá pacient naplánován cvičební blok s fyzioterapeutem.
Protože se jedná o velmi citlivé vyšetření, je třeba před jeho absolvováním dbát těchto pokynů:
- Nepít kávu ani alkohol 48 hodin před vyšetřením
- Pokud možno nebrat uklidňující léky (na spaní, proti nachlazení…), ale zároveň nepřerušovat užívání důležitých léků (na srdce, inzulín, hypotenziva, antiepileptika…)

 

Skupinová terapie

Skupiny v tělocvičně

Skupinová cvičení v tělocvičnách
Kromě individuální pohybové terapie nabízíme také pohybovou terapii skupinovou. Pokud to váš zdravotní stav dovolí, budete zařazeni do skupiny, která nejvíce odpovídá vašemu zdravotnímu problému, na kterém budete v našem ústavu pracovat. Skupinu vede jeden fyzioterapeut a cvičení obsahují celou řadu aktivit od dechových cvičení a relaxace, přes různé formy posilování důležitých svalových skupin, uvolnění páteře až po cvičení s využitím celé řady pomůcek a pohybové hry.
V programu pacienta je na skupinu vyčleněných 60 minut. Vlastní cvičební jednotka trvá 30 minut, 15 minut před a po cvičení je určených na přesun z jiných procedur nebo na ně a na přípravu a úklid tělocvičny.

Skupiny, které jsou v současné době k dispozici (abecední řazení dle názvu skupiny):

Amputace
Pacienti s amputací jedné nebo obou dolních končetin mohou být zařazeni do skupiny nazvané „žíněnky amputovaných“. Cvičení probíhá na žíněnkách na pódiích vysokých 50 cm, takže pacienti nemusí slézat až na zem. Kromě celkového protažení a posílení je cílem skupiny také zlepšit celkovou mobilitu pacientů a naučit speciální techniky, které snižují tzv. fantomové pocity, či bolesti.

Hemiparézy:
Do této skupiny jsou zařazeni především pacienti s poruchou hybnosti na pravé nebo levé polovině těla. Hlavní část je zaměřena na koordinační, posilovací a protahovací cvičení postižených částí těla, ale kompenzačně jsou zařazena též cvičení celého těla. Další náplní skupinového cvičení je také nácvik stability ve stoji (i v jiných pozicích), nácvik chůze a pohybové hry.

Horní končetiny:
Patří sem především pacienti, jejichž problém je na horní končetině (v oblasti ramene a ramenního pletence, paže, lokte a předloktí, zápěstí a ruky). Hlavní část je zaměřená na oblast horních končetin, ale také na kompenzační procvičení celého těla.

Kolena:
Zacílení této skupiny je na pacienty s poškozenou funkcí v oblasti kolenního kloubu. Hlavní náplní jsou cviky na rozcvičování kolena a posilování svalů dolní končetiny. Zařazeny jsou však také cviky na procvičení celého těla.

Kyčle:
V této skupině cvičí pacienti s poškozenou hybností v oblasti pánve a kyčelního kloubu. Hlavní část je zaměřena především na rozcvičování kyčelního svalstva a posílení a zlepšení stabilizační funkce pánevních svalů, ale dále jsou také zařazeny kompenzační cvičení na celé tělo. Nacvičuje se také stabilita ve stoji a chůze.

Paraparézy:
V případě postižení dolních končetin budete zařazeni buď do skupiny začátečníků, nebo pokročilých. Hlavní část je zaměřena především na protažení a posílení svalů dolních končetin, ale také na kompenzační procvičení celého těla a nacvičovat budete také různé varianty chůze.

Paraplegie
Pacienti s paraplegií jsou zařazováni do skupin nazvaných „žíněnky para“. Cvičení probíhá nejčastěji na žíněnkách na pódiu vysokém 50 cm, což usnadňuje přesun pacienta na žíněnku (není nutné slézat na zem). Cvičení je zaměřené na protažení těla, posílení funkčních svalových skupin, zlepšení celkové mobility. Ve skupině se také budete učit zlepšovat ovládání vozíku a zvládat s ním celou řadu překážek.

Tetraplegie
Pacienti s tetraplegií jsou zařazováni do skupin nazvaných „žíněnky tetra“. Cvičení probíhá nejčastěji na žíněnkách na pódiu vysokém 50 cm, což usnadňuje přesun pacienta na žíněnku (není nutné slézat na zem). Cvičení je zaměřené na protažení těla, posílení funkčních svalových skupin, zlepšení celkové mobility. Ve skupině se také budete učit zlepšovat ovládání vozíku.

Vertebropatie
Pacienti s potížemi v jakékoliv oblasti páteře jsou zařazováni do skupin nazvaných „Vertebro“ a dále, dle stupně zatížení, do začátečníků, středně pokročilých až pokročilých. V ideálním případě by pacient začínající ve skupině začátečníků měl během pobytu v našem zařízení dojít až do skupiny pokročilých.

 

Skupiny v bazénu

Skupinová cvičení v bazénu
Skupiny v bazénu jsou stejné jako skupiny v tělocvičně. Hlavní zacílení je na postiženou oblast těla, ale zařazeny jsou i další cviky na celé tělo. Ve vodním prostředí využíváme hlavně odlehčení těla a odpor vody proti rychlému pohybu. 
V programu pacienta je na cvičení v bazénu vyhrazen časový prostor 60 minut. Tento čas nezahrnuje pouze vlastní cvičení (trvá 25-30 minut), ale také příchod do šaten, převlečení a sprchování a po skončení cvičení také relaxaci ve whirpoolu (nutné předepsání lékařem v Rehabilitační kartě), bazénu s tryskami, ev. plavání.
Vzhledem ke kluzkému prostředí je nutné v prostorách šaten i vlastních bazénů používat bazénovou obuv (tuto obuv, prosím, nepoužívejte z hygienických důvodů nikde jinde než právě v bazénech).
Dále vás žádáme o dodržování hygienických zásad při využívání procedur v bazénu, a to především důkladné omytí mýdlem a osprchování se před vstupem do bazénu i po jeho opuštění.

 

Fitness

Fitness
Fitness centrum je prostor, kde pacienti nezvyšují pouze svou svalovou sílu, ale především celkovou fyzickou kondici. Při první návštěvě se pacienta ujme vyškolený fyzioterapeut, který mu vytvoří cvičební program a naučí ho pracovat s jednotlivými stroji. Při dalších návštěvách si již pacient cvičí samostatně podle připraveného programu, v případě potřeby je mu k dispozici dohlížející fyzioterapeut.
Specifickým programem ve fitness je kardiotrénink, což je monitorovaný trénink na některém z ergometrů (bicyklovém, krosovém, veslovacím a pro vozíčkáře také ergometru na horní končetiny). Před vlastním tréninkem je pacient vyšetřen a na základě tohoto testu mu je stanovena tréninková zátěž.
Do fitness centra je třeba si s sebou vzít ručník, sportovní oblečení a obuv a pití.

 

Zdravotní plavání

Zdravotní plavání
Zdravotní plavání je nadstandardní procedura zaměřená na naučení plaveckého stylu tak, aby plavání bylo pro pacienta opravdu prospěšnou pohybovou aktivitou. Předpokladem předepsání této procedury je, že pacient umí plavat a že jeho plavecký styl není správný a je třeba ho upravit. Pacientům, kteří daný výcvik absolvovali již v některém z předchozích pobytů u nás, se tato procedura nepředepisuje (předpokládáme, že již během dřívější instruktáže se pacient správnému stylu plavání).

 

Plavání

Plavání
Plavání je aktivita, kterou můžou pacienti využívat až 4x týdně od 17-18 hod. Plavání musí být povoleno lékařem a zapsáno v Rehabilitační kartě. Jedná se o placenou aktivitu, kterou je možné si zakoupit na Rozpisu procedur v budově B, 2. patře. Cena – viz aktuální ceník.

 

Terapie s využitím přístrojů

K podpoře efektu individuální terapie využíváme přístroje a specifická zařízení na těchto procedurách:

Elektrostimulace
V případě neurologického postižení především periferního nervu můžeme udržovat schopnost svalové kontrakce pomocí cílené elektrostimulace.

Ergometr
Kromě speciálních ergometrů ve fitness jsou v rehabilitačním ústavu i další jednoduché ergometry (rotopedy), a to jednak na rehabilitačním oddělení a jednak na lůžkových odděleních 2, 3, 4 a 6.
Kromě rehabilitačního oddělení jsou motomedy k dispozici na spinální jednotce (zde jsou k dispozici i motomedy do lůžka) a lůžkových odděleních 2, 3 a 5

Motodlahy
Motodlahy jsou motorem poháněná zařízení, která provádějí pohyb daného kloubu pacienta v nastaveném rozsahu a tím kloub postupně rozcvičují. V našem zařízení máme k dispozici motodlahy na kloub ramenní, kolenní a hlezenní.

Motomed
Jedná se o přístroj s pedály na nohy nebo ruce, poháněný motorem. Je určen jednak k pasivnímu procvičení horních nebo dolních končetin a dále k aktivnímu cvičení, kterému může přístroj buď dopomáhat anebo mu dokonce může klást odpor.

Polohování
Polohování probíhá na stejném pracovišti jako závěsy. Tato procedura má za cíl zvýšit rozsah pohybu u postiženého kloubu. Opět k tomu využíváme klecových systémů, kladky a závaží.

Vertikalizace (stojany)
Tato procedura je určená pro pacienty, kteří nejsou schopni samostatného stoje a chůze. Používáme různé druhy stojanů od sklopného lehátka až po dynamické rámové stojany (ty se používají s fyzioterapeutem v rámci individuálního cvičebního bloku)

Závěsy
Ve speciální místnosti vybavené „klecovými“ systémy nabízíme cílené posilování oslabených skupin a to v závěsech, do kterých je postižená končetina upevněna. Pomocí kladek a závaží pak postupně stupňujeme zátěž.

 

Fyzikální terapie

Fyzikální terapie zahrnuje procedury, které využívají různou formu energií přírodního základu, které mají specifické terapeutické účinky. V našem zařízení používáme následující fyziatrické procedury:

Elektroterapie

Kromě stimulační elektroterapie, která se provádí na cvičebnách, využíváme různé formy elektrických proudů k ovlivnění bolesti, otoků a podpoře metabolických procesů ve tkáních.

Fototerapie

Z této kategorie fyzikální terapie využíváme na rehabilitačním oddělení laseroterapii. Máme k dispozici několik přístrojů s různými vlastnostmi, které používáme především pro ovlivnění pooperačních jizev a ovlivnění bolesti vycházející z povrchových i hlubokých struktur.

Magnetoterapie

Magnetoterapií ovlivňujeme jednak bolestivé stavy, svaly ve zvýšeném napětí, dále magnety podporují tkáňový metabolizmus a podporují hojení tkání.

Mechanoterapie

Do této části fyzikální terapie patří především ultrazvuk, tlaková terapie (u nás Pneuven) a přetlakově-podtlaková terapie (u nás Extremiter)

Ultrazvuk – Postižená oblast se ozvučuje ultrazvukovým paprskem. Ultrazvuk používáme především k uvolnění svalového napětí, k podpoře vstřebání tkáňového otoku a ovlivnění lokálního metabolizmu hlubokým prohřátím tkání.

Pneuven – Jedná se o tlakovou masáž končetiny, která je navlečena do speciálního návleku se vzduchovými komorami. Ty se postupně nafukují a napomáhají odtoku tekutin z léčené končetiny.

Extremiter – Jde o terapii střídavě se měnícím přetlak a podtlak. Končetina (horní nebo dolní) je zasunuta do pracovního válce, který je vzduchotěsně uzavřen a postupnou změnou podtlaku na přetlak dochází k cevní masáži, kterou využíváme buď pro zlepšení odtoku tekutin z končetiny (delší fáze přetlaku) nebo pro zvýšení prokrvení končetiny a podpoře metabolizmu ve tkáních (delší fáze podtlaku). Pomocí této terapie tedy napomáháme k léčbě otoků, poruch prokrvení končetin, algodystrofického syndromu a jiných, především trofických změn na končetinách.

 

Termoterapie

Na rehabilitační oddělení používáme v současné době pouze tzv. „pozitivní termoterapii“ neboli procedury, které ohřívají léčenou oblast těla (kryoterapie neboli léčba chladem, aplikovaná pomocí kryosáčků, je v případě potřeby k dispozici na lůžkových odděleních). Terapie, které vám mohou být předepsány, jsou Lavaterm, Solux nebo Parafín. Tyto procedury se liší způsobem přenosu tepla na tělo pacienta, ale mají podobné účinky. Prohřátím se v kůži léčené oblasti významně zvýší prokrvení, kůže a podkoží zvýší svou elasticit. Pokud aplikujeme teplo do oblasti, kam se promítá sval ve zvýšeném napětí, je reflexní cestou toto napětí sníženo.

Lavaterm - Jedná se o vaky naplněné látkou absorbující teplo, které se po nahřátí přikládají přes izolačníí vrstvu (nejčastěji ručník) na tělo pacienta. Ručník si pacient nosí svůj vlastní.

Parafín – Parafín aplikujeme v našem zařízení pouze na ruce formou parafínových rukavic (ruce se několikrát ponoří do roztaveného parafínu a ten se nechá zatuhnout).

Solux – Jde o přístroj, který vyzařuje infračervené záření ohřívající kůži a podkoží.

 

Vodoléčba

Z vodoléčby používáme částečné vířivé lázně na horní končetiny (oblast ruky, zápěstí a předloktí), celkovou vířivou lázeň a tzv. suché uhličité koupele.

Celková vířivá lázeň – Jde o masáž ponořených částí těla proudem vody, což spolu s příjemnou teplotou vede k celkové relaxaci těla, uvolnění měkkých tkání a prokrvení kůže a podkoží. Celková vířivka není předepisována pacientům, kteří mají ordinované cvičení v bazénu.

Částečné vířivé koupele horních končetin – „Masáž“ končetin pomocí vodního proudu a vlivem teploty vody je podporován odtok tekutin z končetin a relaxace měkkých tkání. Tím je napomáháno zmírnění otoku a zlepšení posunlivosti měkkých tkání.

Suché uhličité koupele – Jedná se o zábal končetin do igelitového pytle, který se napustí oxidem uhličitým. Ten prochází (i přes oblečení) do kůže a vyvolává změny v prokrvení tkání a má vliv i na celkový krevní tlak (snižuje ho).

 

Roboticky asistovaná terapie

Centrum robotické rehabilitace v RÚ Kladruby se řadí mezi nejkomplexněji vybavená centra specializované neurorehabilitační péče v evropském a světovém formátu. Ve své nabídce zahrnuje systémy pro roboticky asistovanou rehabilitaci pro dolní končetiny, trup, horní končetiny a prsty.
Roboticky asistovaná rehabilitace je určena zejména pro pacienty se získaným poškozením mozku, po poškození míchy a selektivního poškození periferního nervu s následně omezenou funkcí končetiny. 
Slouží k intenzivnímu nácviku poškozené funkce, která by standardním procesem byla obtížně dosažitelná.  Důležitá je spolupráce pacienta a jeho vysoká motivace, aby se dosáhlo maximálního efektu terapie.

Nabídka terapií na robotických systémech v RU Kladruby:

Armeo Power - exoskeletální paže pro intenzivní rehabilitaci horní končetiny, ovlivnění spasticity, koordinace pohybu, použití pro včasnou rehabilitaci (Švýcarsko)

Ekso - exoskeletální oblek pro nácvik chůze v prostoru a koordinace pohybu (USA)

ErigoPro - robotický stavěcí stůl s funkční elektrickou stimulací pro nácvik stoje, chůze a ovlivnění svalového tonu a spasticity, použití pro včasnou rehabilitaci (Švýcarsko)

Gloreha Pro - robotická rukavice pro intenzivní rehabilitaci ruky a ovlivnění spasticity prstů (Itálie)

Lokomat - stacionární robotický systém pro nácvik chůze (Švýcarsko)

 

Ergoterapie

Ergoterapie je důležitou součástí rehabilitace. Jedná se o profesi, která pomáhá lidem řešit praktické otázky související se snížením  nebo ztrátou soběstačnosti v běžných denních činnostech.

Ergoterapeut =  terapeut s vysokoškolským vzděláním, který provádí nácvik běžných denních činností. Snaží se u osob s různým typem postižení o co největší míru soběstačnosti a samostatnosti.

Co zahrnuje ergoterapie v RÚ Kladruby:
1. Nácvik nezávislosti
2. Cvičebna psaní a uchopování
3. Ergoterapeutické dílny

 

Nácvik nezávislosti

Nácvik nezávislosti (nebo také LVS = léčebná výchova k soběstačnosti) probíhá ve cvičném bytě k nácviku činností potřebných pro zvládání běžného denního života.

Nácvik personálních činností
- Osobní hygiena
- Celková hygiena
- Použití WC
- Oblékání
- Jedení
- Přesuny: na WC do vany do sprchy do auta na zem

Nácvik instrumentálních činností
- Vaření
- Nakupování
- Uklízení
- Užívání léků
- Cestování
- Použití TV, PC
- Manipulace s penězi
- Použití mobilního telefonu

Kompenzační pomůcky
- Praktické vyzkoušení
- Konzultace
- Výběr

Kondiční jízdy
Zprostředkování kondičních jízd a konzultace individuálních úprav automobilů. Možnost praktického vyzkoušení ručního řízení vozidla.

Příklady kompenzačních pomůcek pro nácvik nezávislosti
Koupelna a WC - sedačka do vany a sprchy, nástavec na WC, protiskluzové podložky, mycí houba s prodlouženou rukojetí atd.

Kuchyně - speciální příbory, talíře, hrnky,otvíráky, škrabky, prkénka s hroty, protiskluzové podložky atd.

Oblékání - navlékače ponožek, zapínače knoflíků, samozavazovací tkaničky, háčky, prodloužená obouvací lžíce

Ostatní - skluzné desky, madla, švédské podavače, textilní žebříčky, rozšířené úchopy (na zubní kartáček, příbor atd.)

Pomůcky pro osoby s funkční jednou horní končetinou

 

Cvičebna psaní a uchopování

Cvičebna psaní a uchopování slouží k obnově omezené úchopové funkce ruky, nácviku psaní tréninku kognitivních funkcí.

Nácvik psaní
Zaměřuje se na nácvik psaní od jednoduchých tvarů, písmen až po věty. Naučí se podepsat a doporučí vhodné pomůcky na psaní.

Nácvik uchopování
Zaměřuje se na nácvik jednotlivých typů úchopů, zvyšování rozsahů pohybů, svalové síly a koordinace prstů ruky. Snaží se o zapojení postižené horní končetiny do činností.

Příklady kompenzačních pomůcek pro nácvik psaní a uchopování
Psaní – dlaňová páska s nástavcem na psaní, různé typy propisek, psací náčiní se zesíleným úchopem, trojhranné nástavce na tužku

Úchopy – podpůrné závěsy, ortézy na zápěstí, ergorest – podpěrka předloktí

 

Ergoterapeutické dílny

Zaměřují se na cílenou nebo kondiční terapii s důrazem na střídání pracovní polohy, zvýšení svalové síly, rozsahy pohybů, zlepšení jemné motoriky a koordinace. Slouží k odpoutání se od každodenních starostí.

Keramická
- umožňuje stoj na klínu
- modelování z ruky, práce na hrnčířském kruhu, malování, výroba škrobových masek ….

Tkalcovská
- umožňuje stoj na klínu
- navíjení na člunek, sloupkové tkaní, nitkové tkaní – tkaní na rámu, tkaní na malém a velkém stavu ….

Výtvarná
- umožňuje stoj na klínu
- práce s různými materiály – vizovické těsto, FIMO hmota, drátkování, drhání, pletení z pedigu a papíru, malování na hedvábí, ubrousková technika, šití plyšových hraček, patchwork …..

Oděvní
- práce na šicím stroji – různé druhy tašek, polštáře, zástěry, návleky na vozíky, plyšová zvířata, patchwork, práce s textilem …..

Kovodílna
- výroba kovových předmětů – svícny, krbové náčiní, kuťáky na špekáčky, věšáky, stojany na květináče…

Truhlářská
- práce se (smirglovým) papírem, výroba vařeček, prkének do kuchyně, skluzných desek na přesuny, krmítka

Výpočetní technika
- seznámení se základními funkcemi internetu a elektronické pošty
- znalosti lze využít ke komunikaci, individuálnímu studiu nebo budoucímu uplatnění
- využití speciálních pomůcek – speciální příslušenství k PC (myš a klávesnice)

 

 

Logopedická terapie

 

Jednou ze součástí rehabilitace je logopedická péče, zajišťována odbornými a zkušenými pracovníky v předatestační přípravě a s atestací. Cílem terapie je snížení komunikačního deficitu pacienta a je poskytována pacientům v postakutním stádiu i pacientům chronickým.
Logopedická péče zahrnuje intenzivní individuální terapie, skupinovou logopedii a skupinovou logopedii s muzikoterapií.
 Nejčastějšími diagnózami, kterým se logopedi věnují, jsou afázie, dysartrie, verbální a orální apraxie či dysfagie. Při své práci využívají softwarové vybavení a mnoho materiálů a pomůcek. Terapie dysfagií zahrnují nejen běžné přístupy a techniky, ale také neuromuskulární elektrickou stimulaci.
Skupinová logopedie
Je pokračováním individuálních terapií u pacientů s afázií, sbližuje pacienty se stejnými obtížemi a rozvíjí komunikační dovednosti v širší skupině i řešení běžných každodenních situací.
Skupinová logopedie s muzikoterapií
Hudba a rytmus velmi dobře působí na pacienty s narušenou komunikační schopností, zejména afázií a dysartrií, což se stalo východiskem pro tuto terapii. Obsahem terapie jsou dechová cvičení, rytmizace, melodizace, podpora sluchového vnímání a taktéž zapojení neverbální komunikace. Propojení hudby a reedukace řeči působí příznivě i na duševní oblast pacientů.

 

Poskytovaná péče

Společenská rubrika

Virtuální prohlídka

Datum a čas

Dnes je úterý, 5. 3. 2024, 8:47:02

Aktuální počasí

dnes, úterý 5. 3. 2024
déšť 7 °C 6 °C
středa 6. 3. zataženo 9/3 °C
čtvrtek 7. 3. skoro jasno 6/0 °C
pátek 8. 3. mírné sněžení 5/0 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svátek

Svátek má Kazimír

Facebook

logo

Naši partneři

Škoda auto

Rehabilitační ústav Kladruby Naším cílem je pomáhat, vaším bojovat.
letecký pohled

Rehabilitační ústav Kladruby