Menu
Rehabilitační ústav Kladruby
Rehabilitační ústavKladruby

Struktura vědecko-výzkumného týmu RÚ Kladruby

                                                                                            

STRUKTURA VĚDECKO - VÝZKUMNÉHO TÝMU RÚ KLADRUBY

 

A)  Vědecko – výzkumná rada: 

 

Statutární zástupce - Ing. Josef Hendrych, MBA -  ředitel RÚ Kladruby

Náměstek pro rehabilitaci, vědu a výzkum - Mgr. Jakub Pětioký, DiS.

Vedoucí vědecko – výzkumného týmu - PhDr. Kristýna Hoidekrová

 

 

 

B)  Vědecko – výzkumný tým:

 

Statutární zástupce - Ing. Josef Hendrych, MBA - ředitel RÚ Kladruby

Náměstek pro rehabilitaci, vědu a výzkum - Mgr. Jakub Pětioký, DiS.

Vedoucí vědecko – výzkumného týmu - PhDr. Kristýna Hoidekrová

Vedoucí úseků vědecko – výzkumného týmu: lékařství - MUDr. Helena Brandejská

                                                                         ergoterapie - PhDr. Kristýna Hoidekrová

  logopedie - Mgr. Markéta Zatloukalová

  psychologie - Mgr. Vladimíra Plzáková

                                                                         fyzioterapie - Mgr. Jakub Pětioký, DiS.

Členové vědeckých úseků: fyzioterapie - Mgr. Andrea Velebná

Vědečtí asistenti: fyzioterapie - Mgr. Eva Kozlová

   Mgr. Lukáš Chobot

  Mgr. Markéta Šubertová

                            ergoterapie - Mgr.et Bc. Jana Krásová

                            psychologie - Mgr. Petra Skopcová

                            ošetřovatelská péče – Ladislava Studničková, DiS.

                                                                 Bc. Renata Hozmanová

 

Struktura vědecko – výzkumného týmu RÚ Kladruby ve výše uvedeném znění byla schválena dne 01.07.2019 v Kladrubech.

 

 

 

 

Ing. Josef Hendrych, MBA, v.r.                 Mgr. Jakub Pětioký, DiS., v.r.                 PhDr. Kristýna Hoidekrová, v.r.

………………………………                                       ……………………………………                      …………………………………
Statutární zástupce                         Náměstek pro rehabilitaci,
vědu a výzkum   Vedoucí vědecko –  výzkumného týmu                                                                             

 

Rehabilitační ústav Kladruby Naším cílem je pomáhat, vaším bojovat.
letecký pohled

Rehabilitační ústav Kladruby