Menu
Rehabilitační ústav Kladruby
Rehabilitační ústavKladruby

Dokumenty ke stažení

Návrh na léčbu v RÚ Kladruby

 

UPOZORNĚNÍ

Na základě Metodiky VZP, platné od 01.01.2014  je nově stanoven povinný postup při podávání návrhů k léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně.

Příjem pacientů do RÚ Kladruby se provádí na základě schválené žádosti revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny - „Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“.

 

1.       Typ I -  návrh je vystaven ošetřujícím lékařem při hospitalizaci, překlad pacienta je předem domluven s rehabilitačním zařízením. Platnost návrhu od data vystavení je 10 kalendářních dnů.

2.     Typ II -  návrh je vystaven ošetřujícím lékařem za hospitalizace, může být uskutečněn jako překlad z lůžka na lůžko (po předchozí domluvě – telefonicky nebo e:mailem) nebo i z domácího prostředí, musí však být dodržen termín nástupu na rehabilitační péči do 1 měsíce od data vystavení návrhu.

3.       Typ III -  v případě indikované rehabilitace z domácího prostředí vyplňuje návrh praktický lékař na doporučení odborného lékaře (neurologa, ortopeda, rehabilitačního lékaře). Platnost návrhu na pozvání pacienta do RÚ je 3 měsíce od data vystavení návrhu.

4.     Příjem pacientů na spinální rehabilitační jednotku (po čerstvých poškozeních míchy, po uplynutí postakutního stadia - tj. cca 6 týdnů) nepodléhá schvalování revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Uskutečňuje se přímým překladem, po předchozí domluvě (telefonicky nebo e:mailem) na základě lékařské zprávy ze spinální jednotky nebo jiného akutního lůžka.
Není nutné vyplňovat „Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“.

5.     V případě zvláštních požadavků na pobyt v RÚ Kladruby je bezpodmínečně nutné je uvést v „Návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“ pod bodem E „ Lékařem doporučené zvláštní požadavky na pobyt v léčebně (event. jiná sdělení)“.

 

 

Návrhy neschválené revizním lékařem zdravotní pojišťovny nelze akceptovat.

 

Případné dotazy Vám zodpoví pracovníci přijímací kanceláře:

tel.: 317 881 304 , 317 881 580 , mobil: 602 635 425

 

Nový tiskopis Návrh na léčebně rehabilitační péči

Tiskopis VZP vzor č. 17/2013 platí pro všechny zdravotní pojišťovny.
K usnadnění komunikace mezi RÚ a pacientem je nutné v tiskopisu vyplnit telefonní spojení na pacienta, nejlépe i na rodinu.

Text Metodiky VZP platné od 1.1.2014 - (postup vyplňování tiskopisu č. VZP 17/2013)

 

 

 

Autoškola pro Tělesně postižené

Formuláře potřebné k absolvování kursu Autoškoly pro TP:
Žádost o řidičské oprávnění 1. stránka (PDF, 44 KB)
Žádost o řidičské oprávnění 2. stránka (PDF, 51 KB)
Příloha č. 1 (PDF, 42 KB)
Příloha č. 2 (PDF, 54 KB)

 

Výroční zprávy

 

Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců Rehabilitačního ústavu Kladruby (101.53 kB) (pdf)

 

Rehabilitační ústav Kladruby Naším cílem je pomáhat, vaším bojovat.
letecký pohled

Rehabilitační ústav Kladruby