#
#
#
#
#

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je neděle, 19. 9. 2021, 7:56:44

Svátek

Svátek má Zita

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den, kdy mluvíme jako piráti

Zítra má svátek Oleg

Společenská rubrika

Společenská rubrika

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Počasí

Počasí dnes:

19. 9. 2021

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 8 až 4°C.

Přehrát/Zastavit Další

Facebook

logo

Naši partneři

Škoda auto

Výběr jazyka

Obsah

Etický kodex

Etický kodex

zaměstnanců Rehabilitačního ústavu Kladruby

Článek 1
Základní ustanovení 

 

 1. Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec dodržovat a vytvářet tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, jsou zákonnost, kvalita a efektivnost práce a dále etika práce (zejména dodržování nestrannosti a rovného přístupu ke všem fyzickým i právnickým osobám), neovlivnitelnost, neúplatnost a poctivost.
 2. Vedení přispívá k uplatňování těchto zásad a tím i k efektivními výkonu veřejné správy vytvářením vhodného pracovního prostředí a zachováváním rovného přístupu k zaměstnancům s důrazem na hodnocení především podle odvedené práce.

 

Článek 2
Obecné zásady

 

 1. Zaměstnanec vykonává svou práci ve shodě s Ústavou České republiky, zákony a dalšími právními předpisy a ustanoveními tohoto Kodexu.
 2. Zaměstnanec vykonává svou práci na vysoké odborné úrovni, kterou je povinen si průběžně prohlubovat a doplňovat studiem. Práci vykonává s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.
 3. Zaměstnanec jedná korektně a s úctou s ostatními zaměstnanci.


Článek 3
Střet zájmů

 

 1. Zaměstnanec nepřipustí, aby došlo ke střetu jeho soukromého zájmu s jeho postavením zaměstnance. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické a fyzické osoby, se kterými má nebo měl obchodní nebo politické vztahy.
 2. Zaměstnanec se neúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje. V případě, že si zaměstnanec není jist, zda jde o činnost slučitelnou s výkonem jeho pracovní činnosti, projedná záležitost se svým přímým nadřízeným.


Článek 4
Dary a jiné nabídky

 

 1. Zaměstnanec nepřijímá žádné pozornosti, dary, úsluhy, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit jeho rozhodování, narušit profesionální přístup k věci, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností. Zaměstnanec se přímo ani nepřímo nezapojí do žádné činnosti, která by mohla být vykládána jako požadování či přijímání úplatků či výhod za účelem vlastního prospěchu.
 2. Zaměstnanec nepřipustí, aby se v souvislosti s výkonem práce dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost. V případě, že je zaměstnanci v souvislosti s výkonem jeho práce nabídnuta jakákoliv výhoda, musí ji odmítnout a o nabídce neprodleně informuje svého přímého nadřízeného.
 3. Zaměstnanec se v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, které by mohlo snížit důvěryhodnost Rehabilitačního ústavu v očích veřejnosti nebo které by mohlo zavdat příčinu k různým formám nátlaku na zaměstnance Rehabilitačního ústavu ze strany jiných osob.


Článek 5
Zneužití úředního postavení

 

 1. Zaměstnanec nevyužívá výhody vyplývající z jeho postavení, ani informace získané při výkonu své práce k osobnímu prospěchu jiných osob. Nesnaží se ovlivnit pro soukromé účely žádnou osobu či instituci tím, že by zneužil svého úředního postavení.
 2. Zaměstnanec neuvádí vědomě v omyl ani veřejnost ani ostatní zaměstnance.
 3. S informacemi získanými při výkonu své práce nakládá zaměstnanec s potřebnou důvěrností a poskytuje jim příslušnou ochranu. Řídí se přitom platnými právními předpisy (např. zák. 101/2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).
 4. Zaměstnanec si pro svou vlastní potřebu nepřivlastňuje žádné finanční prostředky ani majetek Rehabilitačního ústavu a vědomě nepřispívá k tomu, aby tak činil někdo jiný.


Článek 6
Oznámení nepřípustné činnosti

 

 1. Zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní spravování a využívání finančních zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny a zabránil podvodnému nebo korupčnímu jednání. V případě, že zjistí finanční ztrátu nebo ztrátu na majetku Rehabilitačního ústavu, oznámí tuto skutečnost přímému nadřízenému zaměstnanci.
 2. V případě, že je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právními předpisy nebo způsobem, který představuje možnost zneužití úřední moci, odmítne takovéto jednání a oznámí tuto skutečnost svému přímému nadřízenému.


Článek 7
Závěrečná ustanovení

 

 1. Tento Kodex je závazný pro všechny zaměstnance Rehabilitačního ústavu, kteří jsou k němu v pracovním poměru nebo jsou dočasně přidělení k výkonu práce v Rehabilitačním ústavu a dále je závazný pro zaměstnance činné pro Rehabilitační ústav na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 2. Porušení jednotlivých ustanovení tohoto Kodexu bude posuzováno jako porušení pracovní kázně ve smyslu platných pracovně právních předpisů.
 3. Všichni zaměstnanci Rehabilitačního ústavu musí být seznámeni s tímto Kodexem, s jeho změnami a doplňky.
 4. Tento Kodex nabývá účinnosti dnem podpisu.

 

Kladruby dne 2.1.2007