Menu
Rehabilitační ústav Kladruby
Rehabilitační ústavKladruby

Program podpory zdraví

Program podpory zdraví

 

Program podpory zdraví v RÚ Kladruby
 
 
Program podpory zdraví zahrnuje priority podpory zdraví pro pacienty a jejich blízké, zaměstnance, ale i veřejnost. Je zaměřen především na prevenci. Témata jsou navrhována vedoucími pracovníky. Řeší se na poradách vedení RÚ, KKP nebo individuálně. Program podpory zdraví koordinují a schvalují (plánované semináře, individuální akce….) ředitel RÚ, náměstkyně pro léčebně preventivní péči, náměstek pro rehabilitaci, vědu a výzkum, náměstkyně pro kvalitu a oš. péči.    
 
Plány seminářů jsou k dispozici na intrawebu, nástěnkách, internetových stránkách. Zpracovává nám. pro kvalitu a oš. péči, schvaluje ředitel RÚ. 
Průběhy z některých akcí jsou zveřejňovány na našich internetových stránkách. Výsledky akcí sdělovány na poradách, případně internetových stránkách.
 
Rekapitulace akcí 2018 - 2021 
 
Rok 2018
ZAMĚSTNANCI 
06.03.2018 seminář „Prevence bolestí zad u zaměstnanců. Bezpečná manipulace s pacientem“ přednášející – zaměstnanci reh. oddělení   
22.05.2018 seminář „Prevence infekcí spojených se zdravotní péčí“ přednášející z KHS Benešov
22.10.2018 seminář „Životní příběh a prožívání“ přednášející  psychologové  
 
VEŘEJNOST  (preventivní opakující se akce)
01.06.2018 preventivní akce „Na vlastní kůži“ (přednášející  pracovníci RO, nám.pro kvalitu a oš. péči,) proběhla již devátým rokem v Rehabilitačním ústavu Kladruby. Je zaměřená na kontakt teenagerů s realitou po poranění míchy a pohybového ústrojí. Konala se pro 80 žáků 2. stupně ZŠ. Ve dvou částech programu se seznámili s hlavními příčinami úrazů, s důležitostí nepřeceňování vlastních sil, s nezbytností používání ochranných pomůcek, s vlivem alkoholu a drog na chování člověka v souvislosti s úrazy.  Program obsahoval zpracované kazuistiky našich pacientů. Na vlastní kůži si účastníci vyzkoušeli jízdu na mechanických nebo elektrických vozících, absolvovali na nich překážkovou dráhu simulující obtíže vozíčkáře např. ve městě. Vyzkoušeli různé zdr. pomůcky – ortézy, berle atd. Zkusili jízdu na handbiku. Měli možnost prohlídky ústavu. Vzhledem k nastávajícím prázdninám byl kladen důraz na varování před skoky po hlavě do neznámé vody a vzniklým následkům, které jsou po tomto úrazu nejzávažnější. O změnách v životě, které po úrazu následovaly, hovořil z vlastní zkušenosti pacient ústavu. Cílem akcí je zvýšení informovanosti dětí a mládeže o možnostech vzniku úrazů a jejich následcích přímo v prostředí, kde vše po úrazu začíná.  
 
ZAMĚSTNANCI, PACIENTI, STUDENTI 
Přednášky a semináře z cyklu „Besedy o zdraví“ přednášející lékaři RÚ 
21.06.2018  „Rovnováha kyselin a zásad, aneb když jsem kyselý jak citron“
26.07.2018  „Cukrovka“
02.08.2018  „Prevence tromboembolické nemoci“
30.08.2018  „Urgentní stavy v chirurgii“
 
Rok 2019
ZAMĚSTNANCI 
16.04.2019 seminář „Dezinfekční přípravky a jejich správné použití“ – zástupkyně firmy Schülke CZ, s.r.o.  
22.10.2019  přednáška „Příčiny vzniku obezity“ přednášející nutriční terapeutky
 
PACIENTI
28.03.2019 Sociální poradenství – přednášející zdr. soc. pracovnice   
15.05.2019  přednáška „Příčiny vzniku obezity“ přednášející nutriční terapeutky 
Lékařské přednášky z personálních důvodů neproběhly.
 
PRO VEŘEJNOST 
04.06.2019 preventivní akce „Na vlastní kůži“, konala se pro 90 žáků ZŠ.   
07.11.2019 akce „Škoda života“ projekt Policie ČR. SŠ Obchodní akademie Vlašim. Přednášející zam. RÚ.  
28.11.2019 edukační program na téma „Diabetes mellitus a Stop dekubitům“ přednášející všeobecné sestry LO2.  
1) Co je diabetes mellitus
2) Diagnostika
3) Léčba
4) Komplikace
5) Syndrom diabetické nohy
6) Stop dekubitům
7) Diskuse
V rámci akce možnost změření glykémie, TK + TF, k dispozici byly edukační materiály, zdravotní obuv, zdravotnické pomůcky atd…, pro zájemce prohlídka RÚ.
 
Rok 2020
ZAMĚSTNANCI 
13.02.2020 – seminář Hygiena rukou + dezinfekční řád (správné použití přípravků vycházející z legislativy)  – specialista pro dezinfekci, Perfect Distribution a.s.  
 
13.10.2020  „Detoxikace“ přednášející nutriční terapeutky (ta již kvůli Covid-19 nebyla - zrušeno).
 
30.11.2020  Standard SPP01: Klinický psycholog
Příloha B12 Poskytování psychologické podpory zaměstnancům. 
Možnost a forma poskytování psychologické péče zaměstnancům v RÚ Kladruby.  
 
PRO VEŘEJNOST
18.02.2020 preventivní akce „Na vlastní kůži“. Konala se pro 65 žáků devátých tříd ZŠ Vorlina Vlašim. 
 
Říjen/listopad 2020 edukační program na téma „Cévní mozková příhoda“ přednášející všeobecné sestry (zrušena z důvodu Covid-19).  
 
06.06.2020 Den bezpečné dopravy aneb Svišti na dopravním hřišti (Vlašim) – preventivní  program, (zrušeno-přesunuto Covid-19) – účast RÚ.  
 
Zaměstnanci RÚ se neúčastnili ani na SŠ na několika akcích Škoda života, kde přislíbili účast za RÚ Kladruby (školy uzavřeny). 
 
Rok 2021
PRO VEŘEJNOST 
29.05.2021  Den bezpečné dopravy aneb Svišti na dopravním hřišti (Vlašim) – preventivní  program, (zrušeno-přesunuto Covid-19) – účast RÚ  
 
07.08.2021  Den bezpečné dopravy aneb Svišti na dopravním hřišti (Vlašim) – preventivní program, účast RÚ zam. RO.   
 
ZAMĚSTNANCI   - průběžné akce
PREVENCE ZDRAVÍ 
 1. Edukace zaměstnanců o bezpečném přesunu pacientů a použití kompenzačních pomůcek pro přesun pacientů (školí metodolog RO)
 2. Zdravotní cvičení pro zaměstnance (vede fyzioterapeut 1 x týdně)
 3. Podpora zdravotního fondu zaměstnanců (2x týdně fitness, plavání pro zaměstnance v RU)
 4. Prevencí úrazů a bolesti zad zaměstnanců- instalace závěsných přepravných systému pro bezpečný přesun pacienta (2x cvičebna spinálních terapeutů, 1x místnost stavěcí stojany, 1x LVS)
 5. Prevence přetížení karpálního tunelu- instalace robotické ultrazvukové hlavy, další technologie pro automatizovanou terapii jsou plánovány v investicích 2021/2022
 
PACIENTI
EDUKACE 
 1. Probíhá v rámci individuální terapie- edukace pacienta o domácím cvičení a bezpečnosti při chůzi a přesunech, edukace o osobních kompenzačních pomůckách
 2. Letáky a edukační materiály pro domácí terapii- v současné době probíhá i v distanční terapii (www.distancni-terapie.cz)
 3. Zavedení programu distanční terapie a telerehabilitace pro zajištění kontinuity následné péče po propuštění do domácího prostředí
 4. Edukace pacientů o možnostech následné péče- formou nástěnek, předání tištěného materiálu, setkání s odborníky (semináře v RÚ, webináře)
 5. Podiatrická poradna – edukace pacientů – péče o diabetickou nohu (probíhá průběžně 1x měsíčně) přednášející všeobecná sestra LO2
 6. Edukace - edukační materiály na LO, u nutričních terapeutek……….. 
 
Pravidelné webináře  v součinnosti s CZEPOU (Česká asociace paraplegiků), které nejsou určené jen pro naše pacienty, ale i pro handicapované v terénu a pečující osoby. Naši fyzioterapeuti  pracují na tom, aby každý, kdo má zájem byl připojen na webinář a měl možnost být edukován v různých tématech, které se týkají vozíčkářů (výběr vozíku, správný sed, prevence dekubitů). 
Další z řady webinářů CZEPA "Zkušený vozíčkář je peer mentor - Co pro vás může udělat?". Vysílán byl ve čtvrtek 16. 09. 2021 od 16 hodin a zaměřený je k tématu podpory lidí po spinálním traumatu..
 
 
Kladruby 30.09.2021
 
 
 
Schválil: Ing. Josef Hendrych, MBA, v.r.                             Zpracovala: Mgr. Eva Talpová, MBA, v.r.
              ředitel RÚ Kladruby                                                      náměstkyně pro kvalitu a oš. péči                      

 


 

Plán odborných přednášek pro pacienty a odborná akce pro veřejnost
rok 2019

 
28.03.2019  Sociální poradenství pro pacienty v RÚ Kladruby
Lektoři: Radka Sejková a Mgr. Barbora Stockel – zdravotně sociální pracovnice
Místo konání: salonek v přízemí budova A
 
15.05.2019  Příčiny vzniku obezity
Lektorka: Eliška Děkanovská, DiS. – nutriční terapeutka
Místo konání: salonek v přízemí budova A
 
a odborná akce pro veřejnost, kterou pořádají všeobecné sestry
 
28.11.2019 Diabetes mellitus a Stop dekubitům – kinosál budova C
1) Co je diabetes mellitus ?
2) Diagnostika
3) Léčba
4) Komplikace
5) Syndrom diabetické nohy
6) Stop dekubitům
7) Diskuse
V rámci akce možnost změření glykémie, TK + TF, k dispozici edukační materiály, zdravotní obuv, zdravotnické pomůcky atd…, pro zájemce prohlídka RÚ.
Koordinátor akce – Mgr. Eva Talpová, MBA, Bc. Dana Pohorská
Lektoři: Mgr. Eva Talpová, MBA, Bc. Dana Pohorská, Monika Ruttnerová, Drahomíra Plešnerová
 
Kladruby 26.02.2019
 
Mgr. Eva Talpová, MBA, v.r.
náměstkyně pro kvalitu a oš. péči

 


 
Program podpory zdraví, Poradna pro kuřáky, Besedy o zdraví

 

2019

Odborný seminář pro veřejnost Odborný seminář pro veřejnost

 

Plán přednášek a seminářů z cyklu „BESEDY O ZDRAVÍ“
Červen až srpen 2018
 
Místo konání: RÚ Kladruby – kinosál
Lektoři: MUDr. Karel Moses, MUDr. Lidiya Bobyk, MUDr. Andriy Ivanchenko
Určeno pro pacienty, zaměstnance a studenty.
Pro studenty je účast povinná.
 
Trvání cca 90 minut + diskuze
Začátek ve čtvrtky v 16:30 hod
 
Čtvrtek 21.06.2018
Rovnováha kyselin a zásad, aneb když jsem kyselý jak citron.
 
Čtvrtek 26.07.2018
Cukrovka
 
Čtvrtek 02.08.2018
Prevence tromboembolické nemoci
 
Čtvrtek 30.08.2018
Urgentní stavy v chirurgii
 
na setkání se těší lektoři „Besed o zdraví“
 
Kladruby 02.05.2018
 
prim. MUDr. Karel Moses, v.r.
 

 

2017

V rámci „Programu podpory zdraví“ proběhl dne  27.03.2017  seminář pro zaměstnance rehabilitačního ústavu s přednáškami na téma Alkohol (prim. MUDr. Karel Moses) a Proč se zbavit závislosti na cigaretách (MUDr. Barbora Šámalová).

V RÚ je zavedena Poradna pro kuřáky, kde se každý pátek věnuje pacientům i zaměstnancům MUDr. Barbora Šámalová. Budova A, přízemí, č. dveří 22/A, pátek 8.15- 9.00 hodin.

V kinosále probíhají přednášky a semináře z cyklu „BESEDY O ZDRAVÍ“, lektor: prim. MUDr. Karel Moses. Určeno pro pacienty a jejich blízké, pro zaměstnance a studenty.

Termíny a témata na 2017:

1) 21.03.2017 Alkohol
2) 04.04.2017 Poškození mozku
3) 11.04.2017 Poškození míchy
4) 18.04.2017 Sezení na židli i na vozíku
5) 20.04.2017 Vozíky a jejich příslušenství
6) 25.04.2017 Bolesti zad
7) 27.04.2017 Odolnost, síla a vytrvalost

8) Čtvrtek 4.5.2017 - Získané poškození mozku I. část
9) Úterý 9.5.2017 - Alkohol
10) Čtvrtek 11.5.2017 - Získané poškození mozku II. část
11) Úterý 16.5.2017 - Problémy s páteří, bolesti zad
12) Středa 17.5.2017 - Poškození míchy
13) Pondělí 22.5.2017 - Sezení na židli a na vozíku
14) Pondělí 29.5.2017 - Spinální rehabilitační program

 

Plán přednášek a seminářů z cyklu „BESEDY O ZDRAVÍ“ říjen 2017

Místo konání: RÚ Kladruby – kinosál
Lektor: MUDr. Karel Moses
Určeno pro pacienty a zaměstnance (účast dobrovolná), pro studenty (účast povinná) 
Trvání cca 90 minut + diskuze
Začátek pravidelně v pondělky v 16:00 hod, výjimečně ve čtvrtky v 16:30 hod

Pondělí 9.10.2017
Poruchy vědomí
Průduškové astma
Infekce močových cest. Záněty ledvin I. – akutní a chronická pyelonefritida
Nemoci žláz s vnitřní sekrecí – podvěsek mozkový – neurohypofýza
Neprůchodnost střevní
Alergická kožní onemocnění. Místní znecitlivění.
Vrozené vývojové vady v těhotenství
Hormonální terapie u žen – nedostatečná funkce pohlavních hormonů
Novorozenecké období

Čtvrtek 19.10.2017
Alkohol. Záněty slinivky břišní – akutní pankreatitida. Předoperační péče.
Poruchy výměny látkové – rovnováha kyselin a zásad – acidobazická rovnováha
Vředová choroba žaludku a dvanáctníku I.
Dušnost. Používání léků u dětí. Lepek a celiakie
Poranění během porodu
Vrozené vývojové vady novorozence k urgentnímu řešení

Pondělí 23.10.2017
Bolest. Bolesti na hrudi. Problémy s páteří, bolesti zad.
Otoky
Záněty ledvin II. – akutní a chronická glomerulonefritida
Záněty srdce I. – myokarditida a perikarditida
Poranění kloubů. Krvácivé stavy.
Sterilizace, dezinfekce
Porod. Klimakterium.

Pondělí 30.10.2017
Získané poškození mozku I. část
Bolesti břicha
Infekce močových cest
Vředová choroba žaludku a dvanáctníku II. - komplikace
Infekce chirurgické, sepse, selhání orgánů
Těhotenství
Dusící se novorozenec. Onemocnění plic novorozence. Vrozené srdeční vady
Nádory zevních rodidel a pochvy

Vždy od 16:30 – cca do 17.30 hodin.

Materiály k přednáškám jsou k dispozici na: 
open/eng/technologiesinrehabilitation.htm

Z besedy může být pořizován audiozáznam pro studijní účely.

Přednáška „Odolnost, síla a vytrvalost“, která se měla uskutečnit v posledním dubnovém termínu se posouvá na první červnový termín (datum předběžně stanoveno na 5.6.2017).

na setkání se těší

Karel Moses

Program podpory zdraví Program podpory zdraví Program podpory zdraví Program podpory zdraví Program podpory zdraví Program podpory zdraví

 

Pro odbornou veřejnost

Společenská rubrika

Virtuální prohlídka

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 23. 5. 2024, 8:55:38

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 23. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 11 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 20/11 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 20/12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 21/11 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14
1
15
1
16
1
17
1
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Svátek

Svátek má Vladimír

Facebook

logo

Naši partneři

Škoda auto

Rehabilitační ústav Kladruby Naším cílem je pomáhat, vaším bojovat.
letecký pohled

Rehabilitační ústav Kladruby